Background image

Aankopen en verkopen

Verkopen

Wilt u uw woning verkopen? Wij doen dat graag en goed!

Bij verkoop is het van belang de juiste verkoopstrategie te volgen, een realistische vraagprijs te hanteren en met duidelijke (e-)verkoopbrochures te komen zodat een optimale opbrengst gehaald wordt. Wij maken gebruik van de modernste technieken om via het internet uw huis te presenteren op de meest bekeken website, FUNDA.nl. Funda is een onmisbaar tool gebleken bij de verkoop van woningen. Uiteraard wordt uw woning ook aangemeld via sociale media, zoals bij voorbeeld Facebook,  kijk daarvoor op onze pagina: www.facebook.com/gaikhorstmakelaars.  Wij kunnen ook, indien u dat wenst, uw te koop staande woning rechtstreeks doorplaatsen op uw eigen Facebook pagina. Deze combinatie is een onmisbare tool gebleken bij het verkopen van een woning in Amsterdam. Bovendien organiseren we “open huis” buiten kantooruren en springen continu in op de veranderingen in de markt.

Heel wezenlijk is ook dat u voldoet aan de wettelijke normen. Het is belangrijk te melden wat volgens de wet en de jurisprudentie voorgeschreven wordt; dit noemt men de informatieplicht van de verkoper. Onze expertise kunt u gebruiken om hiertoe recherche uit te voeren, maar ook om bijvoorbeeld heldere advertenties op te stellen en de juridische aktes op juistheid te controleren.

Wij bieden u goede voorlichting en een heldere aanpak. Natuurlijk leveren we ook op dit gebied maatwerk en stellen we in overleg met u opleverdatum, roerende zaken en de tijdstippen waarop we afspraken voor bezichtiging kunnen inplannen, vast. Tot en met de overdracht bij de notaris worden alle zaken voor u geregeld, zodat u zekerheid heeft dat de verkoop van uw woning optimaal en prettig wordt afgewikkeld.

Aankopen

De zoekopdracht

Bij aankoop van een woning in de hectische Amsterdamse onroerend goed markt is het belangrijk snel en doeltreffend beslissingen te kunnen nemen. Met Gaikhorst makelaars o.g. haalt u een specialist in huis die aan uw kant staat en die oor en oog heeft voor uw specifieke situatie. Het aankopen van een woning is maatwerk en onze dienstverlening wordt daarom afgestemd op de individuele koper. Altijd zal gelden dat wij adviseren, maar u beslist! Samen inventariseren we uw woonwensen en financiële mogelijkheden, gedurende dat proces leren we elkaar kennen en kunt u besluiten de zoekopdracht te verstrekken aan Gaikhorst makelaars o.g.
Daar begint de weg naar uw eigen woning…In de praktijk zult u ervaren dat ons advies zich gemakkelijk terug verdient!

Opstellen woningprofiel
Na bovengenoemde inventarisatie kijken we of de door u gezochte combinatie van prijs, ligging, grootte en type woning aansluit op de markt of dat het zoekprofiel eventueel bijgesteld moet worden. We informeren u tevens over zaken als erfpacht, de verschillen tussen lidmaatschapsrecht en appartementsrecht, de VVE en andere relevante zaken. Wanneer u besluit met ons te gaan zoeken wordt u zeer regelmatig geïnformeerd over het aanbod van woningen dat aansluit op de door u gestelde criteria. Voor het maken van een passende selectie raadplegen wij dagelijks het onderlinge uitwisselingssysteem van NVM makelaars alsmede de overige digitale vastgoed databases van niet bij de NVM aangesloten makelaars. U bepaalt of u het aanbod wilt ontvangen per post, telefoon of per E-mail. Echter, er kan natuurlijk alleen met succes naar een woning gezocht worden als beide partijen zich actief opstellen!

Waardebepaling
Wanneer u geïnteresseerd bent in een door ons geselecteerde woning organiseren wij een bezichtiging en begeleiden we u in het eventueel volgende traject. Na de bezichtiging geven wij een waardeoordeel over de woning. Hierbij spelen o.a. ligging, grootte, type, ouderdom, onderhoud en afwerkingsniveau een rol. Taxeren is een combinatie van waarderingsmethodieken, marktkennis en ervaring. Naar aanleiding van dit waardeoordeel kan eventueel besloten worden een bod uit te brengen.

Bijstellen woningprofiel/evaluatie
Het kan voorkomen dat uw woningprofiel na een aantal bezichtigingen en waardeoordelen bijgesteld dient te worden. U wilt bijvoorbeeld een bepaald stadsdeel aan uw woningprofiel toevoegen, of eventueel de prijscategorie waarin u zoekt bijstellen. Dit is op elk moment gedurende het zoektraject mogelijk. Soms zal een evaluatieafspraak door ons geïnitieerd worden om derhalve tot een nog optimalere samenwerking te kunnen komen.

Wanneer U een woning gevonden heeft die aan uw wensen lijkt te voldoen, wordt er gekeken of een aantal onderzoeken gewenst en/of noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld:

  • bouwkundig rapport
  • funderingsonderzoek
  • asbestonderzoek
  • tankonderzoek bodemonderzoek

Ook wordt er juridisch onderzoek gepleegd naar onder andere:

  • kadastrale bekendheid
  • bestemmingsplannen
  • erfpacht
  • erfdienstbaarheden

Onderhandelingen
Namens u voeren we de onderhandelingen met de verkopende partij. Eventueel laten we in uw opdracht een bouwkundig rapport over de staat van onderhoud en de binnenkort te verwachten kosten voor onderhoud opmaken. Ook kan er een begroting gemaakt worden van de op langere termijn te verwachten onderhoudskosten. Het traject wat hierop volgt, zoals het opmaken van de koopakte bij de notaris, het vinden van juiste financiering, de inspectie voorafgaand aan de oplevering en het uiteindelijke transport wordt tevens door ons begeleid.

Zelf een woning gevonden?

Heeft u zelf een woning gevonden maar wilt u toch de expertise van een makelaar in het vervolgtraject? Wij kunnen u tegen gereduceerd tarief adviseren.